Nieuwe livewebinar op 17 januari 2023 om 15u.

Voor de erkenning van deze opleiding ga naar Permanente vorming.


Voorstelling

Deze tijdelijke website is opgestart op 1 april 2020 en heeft als doel om de personeelsleden van de hulpverleningszones de mogelijkheden te bieden om aan online-opleidingen deel te nemen. De opgenomen opleidingen zijn tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen Netwerk Brandweer, Kenniscentrum voor Civiele Veiligheid (KCCE) en de dienst Instructie van Brandweer Brussel (DBDMH).

De aangeboden opleidingen zijn erkend via Ministerieel Besluit, getekend door Minister De Crem.


Introduction

Ce site temporaire a été créé le 1er avril 2020 et vise à permettre au personnel opérationnel des zones de secours de suivre des formations en ligne. Les formations présentées sont le fruit de la coopération entre Netwerk Brandweer, le Centre fédéral de Connaissances pour la sécurité civile et le service Instruction du SIAMU (Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale).

Les formations proposées sont reconnues par Décision Ministérielle, signée par Ministre De Crem.

Nieuws

Belangrijk! De erkenning van voortgezette opleidingen loopt tot 31 augustus 2020!

De uitzonderlijke erkenning als voortgezette opleiding is afgelopen. Het Ministeriël Besluit liep tot 31 augustus, en het Netwerk Brandweer heeft ervoor gekozen om geen verlenging aan te vragen. De content en de testen blijven er op staan, dit ter info voor de brandweer. Het Netwerk VTO zal eerstdaags bekijken hoe we het digitaal leren verder gaan zetten in de vorm van permanente opleidingen. Blijf ons dus zeker volgen!


Webinar Joris Maes over de SOP IGS op 30 juni om 20.00u

Joris Maes neemt ons mee in een oproep gevaarlijke stoffen, aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden licht hij de SOP IGS toe. Dinsdag 30 juni om 20.00u. Zet je een tiental minuten voor 20.00u al klaar, zeg van welke post je komt en chat met collega's.

De webinar kan later herbekeken worden.

https://youtu.be/eQNaGBwXoAA

Franstalig deel IGS aangevuld. Vragenlijst volgt nog.

Webinar IGS op 23 juni om 20.00u

Mattias Detobel en Dirk Geens hebben wat proefjes opgenomen en laten op een eenvoudige wijze bepaalde fenomenen zien die in de praktijk van de brandweer kunnen voorkomen.

De webinar kan later ook herbekeken worden.

https://youtu.be/BcMtnSxl698

Webinar Ondergrondse parkeergarages op 16 juni om 20.00u

Majoor Christian Gryspeert neemt ons mee onder de grond. Niet echt, maar wel in de wereld van parkeergarages.

Hij geeft een webinar die de gevaren van ondergrondse parkeergarages duiden met link naar de preventie hieromtrent en praktische tips.

De webinar kan later ook herbekeken worden.

https://www.youtube.com/watch?v=OBltLXCVyJk

Webinar Brandanalyse 09 juni om 20.00u

Majoor Jan Leenknecht neemt ons mee in de wereld van Brandonderzoek door brandweer : WIJ willen LEREN

Hij geeft een stand van zaken rond het project ‘brandanalyse’. Alsook gaan we even aan de slag met wat cases.

De webinar kan later ook herbekeken worden.

https://youtu.be/NXQiotx7o_o

Webinar Fireground Survival 02 juni om 20.00u

Pieter Maes neemt ons mee naar het begin van Fireground Survival. Hierbij haalt hij het nut en het belang aan van dit thema binnen de brandweer. Je kan op voorhand een vraag stellen aan Pieter over Fire Ground Survival. Ga hiervoor naar 'brandbestrijding' bij 'voortgezette opleidingen'.

De Webinar kan later ook herbekeken worden.

https://www.youtube.com/watch?v=Orr4OnmsHEY

Webinar Wespen op 26 mei 2020 om 20.00u

Rob Nachtergaele neemt ons mee in de wereld van vliesvleugeligen, ofwel wespen, bijen,... maar ook wat met die Aziatische hoornaar? Hoe herkennen we deze en hoe gaan we er mee om? Er is een quiz voorzien om je op voorhand te testen. Deze staat bij 'Vakoverschrijdend'

De webinar kan later ook herbekeken worden.

https://youtu.be/bjXq8rL0xiI

Nieuwe content: Incidenten Gevaarlijke Stoffen

Voor het thema Incidenten Gevaarlijke Stoffen zijn 4 cursusonderdelen geplaatst nl 'Gassen', 'Vloeistoffen', 'Vaste stoffen' en 'Radioactiviteit'. Bij elk onderdeel is een bijhorende test aanwezig voor de registratie van V.O.

De onderdelen 'SOP IGS', 'Basisopstelling decoveld' en 'Herkennen van gevaargoed' waren reeds aanwezig met bijhorende test.

Met dank aan Eddy Goossens, Joris Maes, Koen Desmet, Koen Vanderzwalm, Frederik Vercruysse, OOFF en manschappen IGS@BZA en vele anderen die direct en indirect hieraan hebben meegewerkt.

Webinar Vrachtwagenongevallen op 19 mei 2020 om 20.00u

Bart Noyens neemt ons mee in de wereld van vrachtwagenongevallen. Je kan vragen stellen tijdens de livepresentatie via de chat. Om uren Voortgezette Opleiding te ontvangen voor de webinar, zul je je na de webinar kunnen registreren. Je persoonsgegevens zijn noodzakelijk om erkend te worden. Vergeet dus zeker niet te registreren!

De webinar zelf kan later herbekeken worden.

https://youtu.be/8mjxNbR4IDw

Webinar Brandbestrijding van 12 mei 2020 om 20.00u

Bij brandbestrijding staan drie video's. Op 12/5 geeft Karel Lambert een webinar over de 3 video's. Neem ter voorbereiding deze video's door.

Om uren Voortgezette Opleiding te ontvangen voor de webinar, zul je je na de webinar kunnen registreren. Je persoonsgegevens zijn noodzakelijk om erkend te worden. Vergeet dus zeker niet te registreren!

De webinar zelf kan later herbekeken worden.

https://youtu.be/Rr05Rr8z3wU

Partners


Netwerk Brandweer is het samenwerkingsverband van de 20 hulpverleningszones in Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.Netwerk Brandweer biedt als adviesverlener en kenniscentrum van de hulpverleningszones en brandveiligheid, informatie en advies aan politieke bestuurders van gemeenten en hulpverleningszones. Zij treedt op als belangenbehartiger voor de veiligheid van de inwoners van Vlaanderen en voor de veiligheid van haar eigen personeelsleden vanuit een politiek onafhankelijke visie. Het stimuleren van kennis- en ervaringsuitwisseling en van samenwerking tussen de hulpverleningszones is daarvoor essentieel.
Netwerk Brandweer est un partenariat entre les 20 zones de secours et l'association des villes et communes de Flandre (VVSG).En tant que centre de conseil et de connaissance des zones de secours et des services d’incendie, Netwerk Brandweer conseille les dirigeants des communes de Flandre et les administrateurs des zones de secours. Netwerk Brandweer entend améliorer la sécurité des habitants et veiller sur la sécurité de son personnel opérationnel et administratif, ceci en toute indépendance politique. À cette fin, il est crucial d’encourager le partage des connaissances et la coopération entre les zones de secours.