Voortgezette opleidingen

Belangrijk! De erkenning van voortgezette opleidingen loopt tot 31 augustus 2021! Tenzij het om een nieuwe webinar gaat van 2022 of 2023

Opleidingen brandweer digitaal

Welkom op de tijdelijke website van Netwerk Brandweer. Deze website is opgestart op 1 april 2020 en heeft als doel om de personeelsleden van de hulpverleningszones de mogelijkheden te bieden om aan online-opleidingen deel te nemen. 

De opgenomen opleidingen zijn tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen Netwerk Brandweer, en meer bepaald de 20 verantwoordelijken voor Vorming, Training en Opleiding (VTO) binnen de hulpverleningszones,  het Kenniscentrum voor Civiele Veiligheid ( KCCE) en de dienst Instructie van Brandweer Brussel (DBDMH).

Opleidingen - waar mogelijk - in twee talen

De opleidingen worden zo veel mogelijk in twee talen aangeboden. Het vertalen van de opleidingen, films, presentaties en vragenlijsten doen we in eigen regie, gelieve ons enige tijd te gunnen om dit uit te voeren. Er zullen regelmatige aanvullingen zijn in de andere landstaal.

Inhoud

Deze pagina’s bevatten korte opleidingen, vormingen, artikels, films, ingesproken presentaties… van lesgevers uit de brandweerscholen of experten in bepaalde vakgebieden in en rond de brandweer.

Momenteel is het de bedoeling om deze pagina’s tijdelijk te laten bestaan (tot eind 2020) om de brandweermensen toe te laten opleidingsuren aan te vullen. We beseffen dat dit platform geen vervanging is van praktijkopleidingen en dit is dan ook niet de bedoeling.

De aangeleverde lessen zijn vrij raadpleegbaar. IN het begin van de vragenlijst wordt gevraagd om uw naam en hulpverleningszone in te vullen. Dit biedt de mogelijkheid aan  VTO-coördinator van uw zone om de opleiding te valideren.

Helpen met dit project of een fout opgemerkt?

Bent u in het bezit van opleidingen, films, presentaties… die nuttig zijn voor dit medium. Wil u helpen met het vertalen of inspreken van presentaties of heeft u talent om technische montages te doen waardoor het lesmateriaal naar een hoger niveau getild wordt (audio, film, 3D…)? 

Of u heeft een fout opgemerkt? Dat kan, we doen ons best om die te vermijden, helaas zijn we niet onfeilbaar. Laat het ons weten, zo helpt u ons ook.

Uw eerste aanspreekpunt is de VTO-coördinator van uw zone. Aarzel niet om hem te contacteren.