Permanente opleidingen

Onderstaande opleidingen zijn facultatief en tellen niet als voortgezette opleiding. Echter kunnen zones er wel voor kiezen onderstaande te erkennen als permanente opleidingen. Dit is voor elke zone zelf te bepalen. Wil je weten of jullie zone de gedane tijd over onderstaande opleidingen erkennen, neem dan contact op met jouw zonale VTO verantwoordelijke.

Webinar Spoorincidenten met gevaarlijke goederen (RID).

Klik op onderstaande knop om de vragenlijst in te vullen om jezelf te registreren en 1 uur permanente vorming te krijgen. (Gelieve afspraken en deadlines om deze webinar te volgen binnen zones te respecteren)

RED-team

Doe hier eerst de quiz, de volgende knop is de toelichting