Permanente opleidingen

Onderstaande opleidingen zijn facultatief en tellen niet als voortgezette opleiding. Echter kunnen zones er wel voor kiezen onderstaande te erkennen als permanente opleidingen. Dit is voor elke zone zelf te bepalen. Wil je weten of jullie zone de gedane tijd over onderstaande opleidingen erkennen, neem dan contact op met jouw zonale VTO verantwoordelijke.

RED-team

Doe hier eerst de quiz, de volgende knop is de toelichting